Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell
Er is wat onenigheid over de uitvinder van de telefoon ontstaan. Alexander Graham Bell wordt door de meeste mensen bestempeld als de uitvinder van de telefoon. Andere mensen zien de Italiaan Antonio Meucci als de bedenker van de telefoon.

Alexander Graham Bell werd geboren op 3 maart 1847 in Edinburgh. Hij studeerde in de Schotse hoofdstad klassieke talen. Daarna ging Bell naar Londen voor een studie anatomie en fysiologie.

Alexander Graham Bell was de middelste zoon van Alexander Melvin Bell en zijn vrouw Eliza Grace Symonds. De familie Bell was een familie van spraakleraren. Zij zagen het als hun taak om dove kinderen te leren spreken.
Bell ging in 1868 zijn vader assisteren. Toen Bell’s beide broers overleden aan tuberculose emigreerde de familie Bell naar Canada.

Alexander Graham Bell ging in 1871 lesgeven aan in een school in Boston voor doofstommen. Tijdens zijn lessen gebruikte hij een methode die zijn vader had ontwikkeld: ‘zichtbare spraak’. Hierbij worden fonetische symbolen gebruikt die aangegeven welke stand lippen en mond moeten innemen om bepaalde klanken te kunnen vormen.

In 1972 opende Bell een school voor dovenleraren. Een jaar later werd hij benoemd tot professor "vocal physiology and elocution" aan de Universiteit van Boston. Bell vond een speciale techniek uit waardoor er door middel van elektrische stroomvariaties geluid over kon worden overgebracht. In 1876 wierf hij patent op deze uitvinding.
Bell & Watson
Bell denkt dat het mogelijk is om stemgeluid via elektromagnetische signalen over te brengen. Hij schakelt de hulp van een andere bekende uitvinder in om dit te realiseren. In 1876 voeren Alexander Graham Bell en Thomas Watson hun allereerste gesprek via de telefoon. Bell is zich er gelijk van bewust dat hij iets heel belangrijks heeft uitgevonden. In een brief aan zijn vader schrijft hij: “De dag is gekomen dat telegraafpalen bij elk huis zullen staan net als er water en gas is in elk huis. Vrienden zullen met elkaar praten zonder het huis te hoeven verlaten”. Alexander Graham Bell is 75 jaar geworden.
Alexander Graham Bell